I am a Circle of Security Facilitator since 2014, which is a program aiming to create a secure attachment between caregivers and their children. As parents, we have the best intentions, but what happens when our own emotional wounds interfere with our own parenting? Through the Parenting Course we support parents in building a healthy connexion with their children, as we understand that parenting is the most challenging job in the world.

Please, feel free to explore what COS is about, and if you are ready to follow the program, please contact me using the online agenda.

Resources for Parents – Circle of Security International


Sunt facilitator al Cercului de Securitate din 2014, un program care are ca scop crearea unui ata?ament sigur între îngrijitori ?i copiii lor. În calitate de parin?i, avem cele mai bune inten?ii, dar ce se întâmpla atunci când propriile noastre rani emo?ionale interfereaza cu propria noastra meserie de parin?i? Prin intermediul cursului de parenting sus?inem parin?ii in crearea unei conexiuni sanatoase, deoarece în?elegem ca a fi parinte este cea mai dificila meserie din lume.

Va rog, nu ezita?i sa explora?i despre ce este vorba în COS, iar daca sunte?i pregati?i sa urma?i programul, va rog sa ma contacta?i folosind agenda online.

Resources for Parents – Circle of Security International