I’m a Licensed Schema Therapist, Cognitive-Behavioral Therapist and a Parenting Educator, trained in Circle of Security Program.


My main focus is working with adults and parents and a big part of my work is guiding and educating them about the crucial place that the fulfillment of emotional needs in an adaptive manner play in all of our lives. These needs include: safety, stability, nurturance, acceptance, autonomy, competence, identity, expression, spontaneity, and for a world with realistic limits.


I am targeting the increase of psychological health for a wide range of emotional problems, especially for clients who have spent years in other types of therapies, gaining valuable insight, but often frustrated by lack of progress.


My private practice is primarily devoted to treating peope who are facing depression, anxiety, low self-esteem, lack of connection to others, problems expressing feelings and emotions and excessive worrying about basic safety issues, loneliness or general unhappiness and relationship difficulties.


I successfully support my clients in exploring their past, uncovering patterns they may not even be aware of, so they can start gaining more control of their emotions and start living a healthier life. I also enjoy counselling individuals who feel hopeless about their self-destructive patterns, because these problematic behaviours may seem so entrenched that they appear to be part of their very identity. 


As the field of psychology is constantly evolving, I am keeping up with the latest findings of studies and researches through continuous learning and training, being in constant contact with the world-leaders in the field of Schema Therapy. As a lifelong learner I see the benefits in my therapy sessions, enjoying to see how well my clients are doing and seeing their progress in treatment.


Sunt terapeut certificat pe terapia schemelor, terapeut cognitiv-comportamental si educator parental, format în cadrul programului Circle of Security.

Ma concentrez în principal pe lucrul cu adultii si cu parintii, iar o mare parte din munca mea consta în a-i îndruma si a-i educa cu privire la locul crucial pe care îndeplinirea nevoilor emotionale într-o maniera adaptiva îl joaca în viata noastra, a tuturor. Aceste nevoi includ: siguranta, stabilitate, hranire emotionala, acceptare, autonomie, competen?a, identitate, exprimare, spontaneitate si pentru o lume cu limite realiste.

În practica mea, am în vedere cresterea sanatatii psihologice pentru o gama larga de probleme emotionale, în special pentru clientii care au petrecut ani de zile în alte tipuri de terapii, obtinând o întelegere valoroasa, dar adesea frustrati de lipsa de progres.

Practica mea privata este dedicata în primul rând tratarii persoanelor care se confrunta cu depresie, anxietate, stima de sine scazuta, lipsa de conectare cu ceilalti, probleme de exprimare a sentimentelor si emotiilor si îngrijorare excesiva cu privire la probleme de siguran?a de baza, singuratate sau nefericire generala si dificultati de relationare.

Îmi sprijin cu succes clientii în explorarea trecutului lor, descoperind tipare de care poate ca nici macar nu sunt constienti, astfel încât sa poata începe sa ob?ina un mai mare control asupra emotiilor lor si sa înceapa sa duca o viata mai sanatoasa. Îmi place, de asemenea, sa consiliez persoane care se simt deznadajduite în legatura cu tiparele lor autodistructive, deoarece aceste comportamente problematice pot parea atât de înradacinate încât par sa faca parte din identitatea lor însasi.

Întrucât domeniul psihologiei este în continua evolutie, sunt la curent cu cele mai recente rezultate ale studiilor si cercetarilor prin învatare si formare continua, fiind în contact permanent cu liderii mondiali în domeniul terapiei prin scheme. Fiind o persoana care înva?a pe tot parcursul vietii, vad beneficiile în sedintele mele de terapie, bucurându-ma sa vad cât de bine se descurca clientii mei si observând progresul lor în tratament.